Tagy

MS 2015

Výrobci

Newsletter

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.city-life.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující
- zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupní smlouva
– objednávka kupujícího je zároveň návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího)..Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy
je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o následných technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v tomto internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Na tomto e-shopu můžete nakupovat nonstop. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající se zavazuje dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platných na území České republiky. Veškeré nabízené zboží je vyráběno výhradně majitelem či pro majitele obchodní značky City-Life.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijímána prostřednictvím elektronického obchodu případně faxem či osobně, potvrzení objednávky zašleme e-mailem a o odeslání bude kupující  taktéž informován e-mailem. Pokud vám nepřijde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás prosím kontaktujte.V případě nejasností z naší strany Vás budeme samozřejmě kontaktovat.


4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKYProdávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo neprodává. V tomto případě bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

5. CENA A ZPŮSOB PLATBY

Všechny ceny jsou smluvní a pokud není uvedeno jinak v Kč a s DPH.

Způsob platby:

  • na dobírku při doručení zboží
  • platba předem bankovním převodem
  • platba v hotovosti při převzetí zboží

6. BALNÉ A DOPRAVNÉ

Objednané zboží v hodnotě do 5000,-Kč vám zašleme poštou případně přepravní službou PPL, cena přepravy je jednotná 130,- Kč při odběru zboží na dobírku, nebo při platbě předem bankovním převodem 90,-Kč . Při objednávce nad 5000,-Kč je doprava zdarma.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem  .
 Kupující musí sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nemá kupující žádný nárok.


7. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.


8. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodejci. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, je nutné řešit při převzetí zboží (viz. Odstavec balné a dopravné).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Neuznána bude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného a neodborného užívání, či nesprávným skladováním. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží a funkčních vlastností stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Při takto vzniklých vadách na zboží nevzniká nárok na reklamaci.

Postup při reklamaci:
  • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
  • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.
10. COPYRIGHT

Veškeré materiály publikované na webových stránkách  City-Life  jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny , informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoliv část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv!!!

V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb. Upozorňujeme, že pokud zjistíme porušení výše uvedeného předpisu, zcela jistě svých práv využijeme!


11. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT

Prohlašujeme, že veškeré informace o zákaznících považuje za přísně důvěrné a v tomto smyslu s nimi i nakládá. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy:  zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 12.12.2010.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Nenašli jste v nabídce zboží, které musíte mít?
Pokud sháníte konkrétní produkt  a nenašli jste ho v nabídce eshopu, zeptejte se na možnost jeho dodání na našem e-mailu  info@city-life.cz.


DomůDomů

Kontatujte nás

Pro otázky kolem objednávek a zboží.

Odeslat zprávu

 

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time